Niniejsza Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”. Polityka prywatności na www.coolheads.pl

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ROZSĄDNY POLAK RADOSŁAW POLAK z siedzibą w Warszawie, ul. Niekłańska 35/1, 03-924 Warszawa, NIP: 5212857860, tel. 790 466 446, e-mail: coolheads@coolheads.pl,  zwana dalej “Firmą”.
 2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Radosław Polak (tel. 790 466 446 / mail: kontakt@coolheads.pl)
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i f RODO :
  • w celu kontaktu i odpowiedzi na Państwa zapytania związane ze świadczonymi przez nas usługami,
  • w celu zawierania umów o świadczenie usług fotograficznych,
  • w celu wykonania postanowień umowy,
  • w celach marketingowych;
 4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji mailowej/telefonicznej i ewentualnej późniejszej realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych;
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie wymaganych danych osobowych jest niezbędne do realizacji komunikacji elektronicznej, a na późniejszym etapie do ewentualnego zawarcia umowy. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na podanie może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie czy też brakiem możliwości podpisania umowy i realizacji usług
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Państwa dane będą przechowywane w systemie pocztowym i informatycznym Administratora przez okres 5 lat od wysłania zapytania. Ma to na celu analizę zapytań i usprawnienie późniejszej stałej współpracy z Firmą.
 12. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. Na stronie www.coolheads.pl oraz w formularzach zamieszczonych w portalu www.facebook.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.coolheads.pl oraz formularzy zamieszczanych w portalu www.facebook.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Firmę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Wszelkie prośby, sugestie i uwagi dotyczące naszej polityki prywatności proszę kierować mailowo na adres coolheads@coolheads.pl

Polityka COOKIES

 1. Strona www.coolheads.pl (dalej: “Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.coolheads.pl  
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 
  •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, 
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w używanych przeglądarkach internetowych.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl bądź w Ustawieniach/Pomocy danej przeglądarki internetowej.