Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy „Polak mądry Radosław Polak, ul Radziłowska 3/18, 03-943 Warszawa, NIP: 521 285 78 60” , dalej zwaną „Firmą”.

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług prowadzonych przez Firmę pod adresem www.coolheads.pl oraz na portalu www.facebook.com.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych poprzez serwis www.coolheads.pl oraz www.facebook.com jest „Polak mądry Radosław Polak” z siedzibą w Warszawie, ul. Radziłowska 3/18, 03-943 Warszawa, NIP: 521 285 78 60.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Strona www.coolheads.pl oraz formularze zamieszczone na portalu www.facebook.com realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Strona www.coolheads.pl oraz formularze kontaktowe zamieszczone na portalu www.facebook.com zbierają informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w formularzach kontaktowych nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.​
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Firmy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. Na stronie www.coolheads.pl oraz w formularzach zamieszczonych w portalu www.facebook.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.coolheads.pl oraz formularzy zamieszczanych w portalu www.faccebook.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Firmę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT